Danh mục sản phẩm

CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

 

 

1. Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, TBABO đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn TBABO Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.
TBABO Đảm bảo dịch vụ cung cấp bởi TBABO, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên chính quyền địa phương có liên quan nhờ hỗ trợ họ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi liên hệ với TBABO

 2. Điều kiện trả hàng

Người mua chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:
• Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
• Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
• Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD: sai kích cỡ, sai màu sắc, v.vv...);
• Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
• Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng
Tất cả các yêu cầu trả hàng-hoàn tiền phải được thực hiện trên Ứng dụng TBABO, hoặc tự liên hệ với nhau. 
TBABO và người bán luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó dựa trên các quy định nêu trên và  theo Điều khoản Dịch vụ của TBABO.

 

3. Không thay đổi ý định mua hàng

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận. 

4. Nghĩa vụ của Người bán

Khi nhận được yêu cầu trả hàng và/hoặc hoàn tiền từ phía Người mua, Người bán cần phải gửi phản hồi lại cho người mua trong thời gian sớm nhất. có bất cứ vấn đề gì có thể trao đổi và thương lượng thì hai bên chủ động liên hệ với nhau.

Người bán có trách nhiệm đổi trả hoặc hoàn tiền cho người mua khi đã xác nhận thông tin và các thủ tục liên quan.
TBABO luôn có thể sẽ theo dõi quá trình đổi trả và hoàn tiền trong từng trường hợp và toàn quyền ra quyết định cuối cùng đối với  yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua.

5. Tình trạng của hàng trả lại

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm nếu có, và sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng. TBABO khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được để làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.

6. Chi phí trả hàng

Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.
Lưu ý: Hiện tại, TBABO chỉ hỗ trợ các shop vận chuyển miễn phí 10 đơn hàng mỗi tháng, chưa hỗ trợ phí vận chuyển trả hàng cho đơn hàng khiếu nại.

8. Liên lạc giữa người bán và người mua

TBABO khuyến khích Người dùng liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. TBABO sẽ chỉ can thiệp trong trường hợp Người bán và Người mua không thể đi đến thỏa thuận cuối cùng; do vậy  Người mua nên chủ động liên hệ với Người bán khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng. 

9. Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết, Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.
Nếu một bên khiếu nại bên kia tới các Cơ quan chức năng, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời với TBABO về vụ việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía TBABO mà TBABO cho là hợp lý, theo từng vụ việc cụ thể.
Người mua và Người bán đồng ý bồi thường và giữ cho TBABO không bị thiệt hại, hoặc liên quan đến khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn bất kỳ chi phí giải quyết tranh chấp nào khác).